Hakkımızda

2784-2Avukat Dr. Evran KIRMIZI,

1968 yılında Balıkesir’de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini İzmir ve Ankara’da tamamlamıştır. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakultesinden,

2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi  Hukuk Fakültesinden mezun olarak Avukatlık Ünvanını almıştır. Av. Dr. Evran KIRMIZI, İzmir Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İş Hukuk ve Sosyal Güvenlik  Yüksek lisans programını “Ücretin Korunması” konulu tez/proje çalışmasıyla tamamlamıştır.

Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde devam ettiği doktora araştırma ve eğitimini “Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanların Sosyal Güvenlik Hakları” konulu doktora teziyle tamamlamış ve “Doktor” unvanı almaya hak kazanmıştır.

Avukat Dr. Evran KIRMIZI’nın “Sosyal Güvenlik Hukukunda Fazla ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması” (Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi,  Sayı:58) ve “Sosyal Güvenlik Hakkının Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme” (Çalışma ve Toplum, Sayı:61- Dr. Namık Hüseyinli ile birlikte) konulu makaleleri yayımlanmıştır. Ayrıca 9. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Sosyal Sigorta Kolları ve Kısmi Süreli Çalışanlara Uygulanması” konulu bir bildiri sunmuştur.